Yılanların Şahı Şahmeran Kimdir?

Şahmeran Kimdir?

Şahmeran, İran ve Pers mitolojisinde bulunan belinden aşağısı yılan, belinden üstü ise insan olan doğaüstü bir varlıktır. Kendisi birçok efsaneye ve hikayeye de konu olmuştur. Şahmeran’ın şifa verici bir gücü olduğuna ve her hastalığı iyileştirebileceğine inanılır. Bütün yılanların Şahmerandan türediğine ve çoğu hikayede dişi olarak nitelendirdiği için Yılan Ana olarak da anılır. Ayrıca Şahmeran ile konuşan veya onu gören kişilerin sırtında yılan pullarının çıktığına da inanılmaktadır.

Şahmeran Hikayeleri

Günümüze kadar geçmiş vakitte Şahmeran hakkında birçok hikaye ortaya atılmıştır. Bu hikayelerin hepsinde ortak son bulunmaktadır.

Şahmeran’ın Aşkı

Birçok hikayede Şahmerandan dişi olarak bahsedilse bile bazı hikayeler Şahmeran’ı erkek olarak göstermiş ve hikayeler böyle aktarmışlardır.

Şahmeran, Tarsus Padişahı’nın kızına aşık olur ve hikayelerde öldüğü söylenilen hamama Padişah’ın kızı için gider. Yani Şahmeran kaçınılmaz sona bir aşk hikayesiyle de gitmiş olur.

Şahmeran Ve Camşab


Camşab ve arkadaşları bir gün içi bal dolu bir mağara keşfederler. Daha fazla bal alabilmek için arkadaşları Camşabı mağaranın içine gönderir ve kendilerine daha fazla bal kalması için Camşab’ı mağarada bırakırlar. Camşab ise mağarada bir delik keşfeder, deliği yanında bulunan bıçağı ile genişletir ve hayatında görmediği kadar güzel bir bahçe görür.


 Bu bahçede eşi olmayan güzellikte çiçekler ve bir havuz, bunların yanında ise pek çok yılan ve Şahmeran bulunmaktadır. Camşab, Şahmeran’ın  güvenini kazanmış ve uzun yıllar bu bahçede yaşamıştır. Bu süreçte ise Şahmeran, Camşab’a tıp hakkında bilmedikleri hakkında ona bilgiler verir.  Bu olay Camşabın ailesini özlemesine ve eve dönmek için Şahmeran’a yalvarmasına kadar devam eder. Şahmeran ise Camşab’a ona bırakacağını ancak yerini hiç kimseye söylemeyeceğine dair söz vermesini ister. Camşab, söz verir ve uzun zamandır ayrı kaldığı ailesine kavuşur. 


Verdiği sözü uzun süre tutan Camşab, Şahmeran’ın yerini kimseye söylememiştir. Bir gün padişah hastalanır ve vezir hastalığının şifasını Şahmeran’ın etini yemek olduğunu söylemiş, ardından ise tüm ülkeye haberler salınmıştır. Vezir, tüm herkesi hamama getirtmiş ve üstlerini çıkartmalarını söylemiştir. Sıra Camşab’a geldiğinde ise üstünü çıkardıktan sonra sırtında ki pullar görülür ve vezir Camşab’ı başarıyla konuşturmayı başarır. Camşab, Şahmeran’ın bulunduğu yere giden mağaradan vezire bahseder ve Şahmeran bulunduğu yerden çıkarılmıştır.


 Şahmeran, Camşab’a “Kafamı kaynatıp padişaha içir iyileşsin, gövdemi kaynatıp vezire içir böylece ölsün, kuyruğumu da kaynatıp sen iç böylece Lokman Hekim ol!” demiştir. Vezir ölmüş, padişah iyileşmiş ve Camşab’ı vezir yapmıştır. Camşab ise kuyruğu kaynatıp içerek Lokman Hekim olmuştur. Bir efsaneye göre Şahmeran’ın başlarında bulunduğu yılanlar Şahmeran’ın öldürüldüğünü bilmiyorlardır. Bir gün yılanların Tarsus’u işgal edileceğine inanılmaktadır.


Şahmeran ve Düğün


Bir efsaneye göre yılanlar Şahmeran’ın öldüğünü bilmemektedirler. Çünkü Şahmeran yılanlara hamama ve oradan sonrada bir düğüne gideceğini söyler. Yılanlar, davul seslerini duydukça düğünün devam ettiğini düşünmekte ve Şahmeran’ı beklemektedirler. Bir rivayete göre Kıyamet Günü geldiğinde ve davullar sustuğunda yılanlar Şahmeran’ın öldüğünü anlayacak ve öcünü almak için hamamlardan başlayarak her yeri istila edeceklerdir.


Günümüzde Tarsus’un Kızılmurat ilçesinde bulunan Şahmeran Hamamı, Şahmeran’ın öldürüldüğü hamam olarak düşünülmektedir.Kaynaklar: Milliyet ve Halkbank Kültür ve Yaşam sitesinde ki yazılardan yardım alınarak yazılmıştır.

2 thoughts on “Yılanların Şahı Şahmeran Kimdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top