Cengiz Han’ın Ölümü ve Bulunamayan Mezarı!

  
 
   Cengiz Han; Harezmşahlar’a sefere gitmeden önce asker yardımı istediğinde kendisine Tangut Kralı olarak bilinen Batı Xia hanedanının tavrını unutmamış ve Karakurum’a döner dönmez bu olayı halletmek üzere hazırlıklara başlamıştı. Sefere yanında eşlerinden Yesüy ile birlikte net bir tarih olmamakla birlikte(1225 sonbaharı veya 1226 ilkbaharı) çıktı. 
  
   Hazırlıklar esnasında av sırasında attan düştü ve hasar aldı. Karın kısmında çok ciddi ağrılar vardı, ayrıca ateşi de çok yüksekti. Yesüy, bu konuda telaşlanmıştı ve bu konuyu komutanlarına ve oğullarına haber etmek istedi. Yesüy, Cengiz Han’ın rahatsızlığını ve kazayı haber etmek için komutlar ve oğullarıyla birlikte toplandı. Seferin ertelenmesi önerildi ve kabul edildi. Bu kabul edilen öneri kabul etmemesi üzerine kabul neticesini yitirecekti. Herkes tam toplanıp geri dönecekken Cengiz Han; eğer geri çekilirsek Tangutlar korkup kaçtığımızı düşünür diyerek bu öneriye karşı çıktı. Durum böyle olunca meseleyi diplomasi yoluyla çözmek için Tangut kralına elçi gönderildi. 
 
 
   Kral barıştan yanaydı fakat bakanı olan Aşagambu onunla aynı fikirde değildi, kralı da vazgeçirdi ve Moğollar savaşmak istiyorlarsa gelsinler boy ölçüşelim, altın, gümüş ve ipek istiyorlarsa ilerlesinler diye cevap gönderdi. Hasta ve bitkin bir şekilde sonucu bekleyen Cengiz Han, gelen cevabı duyunca ölsem bile geri çekilemeyiz dedi ve Moğollar yıkıcı bir güçle saldırıya geçti. Cengiz Han ise gizli bir vadide tedavi edilmeye çalışılıyordu.
 
   Tüm bunlar olurken Moğol ordusu bölgeyi o kadar kötü yıkıp yağmalamıştı ki kral barış istemişti. Tangut Kralı Cengiz Han’ın huzuruna çıkarılmayıp sadece otağının (çadır) önüne getirilmiştir. Cengiz Han’ın durumunun dışarı çıkmaması gerekiyordu. Cengiz Han, “Ölümümü kimsenin öğrenmesine izin vermeyin. Hiçbir zaman ağlamayın ve yas tutmayın, böylece düşmanlarımızın hiçbir şeyden haberi olmaz. Tangutlu idareciler ve halk belirlenen zamanda şehri terk ettiklerinde hepsini yok edin! demiştir. Tangut kralı öldürülmüş, şehir yağmalanmış ve halk tamamen ortadan kaldırılmıştı. Kaynaklarda bu tarihten sonra Tangutlar hakkında bir bilgiye rastlanılmamıştır. 
 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mongol_Empire_map.gif#/media/File:Mongol_Empire_map.gif
  
 Yapılan araştırmalara göre Cengiz Han büyük bir ihtimal ile iç kanamadan 25 Ağustos 1227 yılında 65 yaşında öldü. Cengiz Han’ın cesedine ne olduğu ve nerede gömülü bulunduğu günümüzde bile bilinmeyen ve araştırılmaya devam edilen bir olaydır. Moğolların Gizli Tarihinde Cengiz Han’ın mezarı hakkında hiçbir bilgi yoktur. Cengiz Han’ın ölmüş olduğu yer ülkesinden 1600km uzaktaydı. Günümüzde arabayla birlikte ülkesine dönmeye çalışılsa bile 3 hafta sürebiliyor, üç hafta sonunda ise ceset çürürdü. Moğollar, mumyalama tekniğini de bilmiyorlardı. Farklı yazarlar tarafından bu olay üzerine teoriler üretilmiştir. Bazı yazarlar Cengiz Han’ın öldüğü yerde gömüldüğünü düşünüyordu. Bir diğer yazarlar ise doğduğu yerde gömüldüğünü, cenazede bulunan herkesin öldürüldüğünü ve mezarın gizli kalması için gömüldüğü yerin üstünde atların gezdirilerek mezarın belirginliğinin giderildiğini söyler. Şunu da eklemek isterim: Bir Orta Asya inancına göre Cengiz Han’ın mezarının bulunduğu gün dünyanın sonu gelecektir. Bazıları ise cesedin Karakurum’a getirilerek Onon ve Kerulen nehirlerinin civarında bulunan kutsal Burhan-Haldun dağında gizli bir yere gömüldüğünü söylemektedirler.
 
   Cengiz Han’ın mezarı hiçbir arkeolojik araştırmada bulunamamıştır.
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top